Vad för typ av hund är en vakthund samt hurdan dresserar man samt vårdar man en vakthund?

En vakthund är en dresserad, skarpgjord hund med syssla att bevaka. Vakthunden arbetar allena under dygnets arbetsfria tid. Under den tid vakthunden ej befinner sig i tjänst hålls den avskiljd från andra folk i sin hundgård. Var vakthund skall ha 4-6 olika förare och endast vakthundförare har kontakt med hunden.

utbildad vakthund som vaktar

Många privata personer använder hundar för att bevaka huset eller annan personlig egendom. Många kallar dessa för “vakthundar”. Dessa hundars vaktande och egenskaper avviker dock kraftigt från den riktiga vakthundens. Till skiljaktighet från den yrkesmässiga vakthunden lever dessa ihop med ägaren och hans familj på dagtid och placeras under natten in på det ställe hunden skall vakta.

Den utbildade vakthundens dressyr samt skolning

Vakthunden är aggressiv och uppträder mycket misstänksamt mot främmande människor. Flera antar därför inkorrekt att man under vakthundsdressyren misshandlar vakthundarna för att få fram denna misstänksamhet. Inget är mer felaktigt. Vakthundsämnen är utvalda hundar som har en speciell misstänksamhet till okända utan att för den skull vara aggressiva. Vakthundens psyke måste vara perfekt och under dressyren byggs hundens självsäkerhet stegvis opp. Detta händer genom att hunden belönas alternativt uppmuntras så snart den visar aggressivitet mot obekanta människor. För att denna misstänksamhet inte skall urholkas låter man aldrig vakthundar under utbildningstiden eller när de är utbildade, träffa andra människor än förarna. ungersk vakthund Vakthunden ges aldrig lydnadsdressyr.

Vilka använder riktiga vakthundar?

Vakthundar används av näringsverksamhet och myndigheter som vill ha en högre säkerhet. Vanligtvis anlitas vakthund när det blir inbrott och skadegörelse trots larm och anlitat bevakningsföretag. Vakthundar används likaså inom försvaret och då framförallt inom flygvapnet. I flygvapnet används vakthundarna framför allt för hangarhund. Inom flygvapnet har man ej haft ett enda inbrott, sabotage eller skadegörelse på vakthundsbevakat revir. Varken agenter eller plogbillar promenerar frivilligt in till en vakthund. Vakthundar används även till viss del av marinen.

Vad är den dresserade vakthundens allra främsta uppdrag?

Vakthundens främsta uppdrag är att tala om och markera om någon främmande person kommer in på det område som vakthunden ska övervaka. Hunden markerar detta genom att skalla. Skulle någon trots hundens varning fortsätta in i hundens område brukar vakthunden gå till attack. Under utbildningen görs inga försök att bestämma alternativt reducera vakthundens våldsamhet vid attack. Mer vakthund fakta finns på www.vakthunden.com

Eftersom inga försök görs att styra eller inskränka angreppets intensitet kan ett sådant anfall ge avsevärt allvarliga personskador. Vakthunden kan ha förbindelse med vakten genom så kallad skallförstärkare alternativt skallalarm, kopplat till högtalare, radio eller vanligast, mobiltefon.