Posts Tagged utbildning av vakthund


Vad för typ av hund är en vakthund samt hurdan dresserar man samt vårdar man en vakthund?

En vakthund är en dresserad, skarpgjord hund med syssla att bevaka. Vakthunden arbetar allena under dygnets arbetsfria tid. Under den tid vakthunden ej befinner sig i tjänst hålls den avskiljd från andra folk i sin hundgård. Var vakthund skall ha 4-6 olika förare och endast vakthundförare har kontakt med hunden. Många privata personer använder hundar […]

Read More...