Effektiv träning med Saigonkanel

Title=Uppnå tillstånd av Ketos med Saigonkanel
Tags=Ketos med Saigonkanel
Category=1
UserCategories=Saigonkanel|bantning|socker|tips|nyheter|blogg|uncategorized
Content=Saigonkanel för maximerad ketos

Det finns ett kroppsligt tillstånd som uppnås av ketogena dieter, vilket innebär att ett kraftigt reducerat intag av kolhydrater får kroppen att drivas av ketoner istället för glukos, och övergången från glukosdrivande tillstånd till ketos märks av på skilda vis. En acetonliknande andedräkt är en frekvent förekommande effekt, tillika övergångsbesvär som trötthet, irritabilitet och oförmåga att fokusera som vanligt. Dessa besvär är raskt övergående och när man väl hamnar i ketos blir man mer balanserad samt effektiv än tidigare.bantning vin
.

Somliga lågkolhydratare har dock tufft att hamna i ketos, hur noggranna de än är med sitt reducerade kolhydratsintag och en tänkbar anledning är för att deras bukspottskörtel inte reglerar insulinutsläppet som den bör och släpper ut långt mer insulin än nödvändigt.

Vad flera källor nu har funnit är att Saigonkanel, i själva verket all kanel men framför allt Saigonkanel, slungar in denna grupp människor i ketos, med så lite som ett halvt gram om dagen. Det finns inga undersökningar ännu på detta, men erfarenheter tyder på att det finns logik bakom företeelsen.

Ketos och fettförbränning

Man eftersträvar vanligtvis ketos för att det är ett fettförbrännande läge. När det inte finns någon glukos att tillgå så bryter kroppen ner fettvävnad till fettsyror som därnäst blir till ketoner i levern. Lagrat fett konverteras alltså till energi vilket innebär att tillståndet effektivt bränner bort oönskade fettdepåer. Detsamma sker när man fastar – alternativt svälter.

Flera personer är lyriska över att kunna äta tämligen ohämmat av saker som inte består av kolhydrater och likväl effektivt förbränna fett, därför har dieter som Atkins samt LCHF vunnit så mycket mark.

Nya rön om lågkaloridieter

Nyligen genomförde man en enorm sammanställning av över 16 000 vetenskapliga rapporter utförda på LCHF. Bara 68 av dessa 16 000 rapporter bar tillräckligt hög nivå för att kunna ligga till grund för omskrivningar över hur kostrekommendationer för åtgärd av kraftig övervikt kan ändras.

Sammanställningen visar att just lågkolhydratsdieter, såsom Atkins och LCHF, är de dieter som fungerar både snabbast – och på sikt. Dessutom har man inte lokaliserat några negativa hälsoeffekter.

Långsiktiga effekter av ett ketogent tillstånd

Det finns inga långtidsstudier av vad lågkolhydratsdieter åstadkommer med kroppen under längre tid, men det finns inget överhängande hot mot hälsan enligt de efterforskningar som har genomförts hittills.

Max fyra gram Saigonkanel om dagen

Saigonkanel kan effektivt ge upphov till stabil ketos, så eftersträvar man detta bör man överväga ett dagligt intag av Saigonkanel på mellan 1-4 gram. Mer kan vara skadligt på grund av kumarinet i kanelen. Ett överdrivet intag av kumarin kan medföra leverbesvär, vilket är illa, men det ska mycket till.

Köpa Saigonkanel

Saigonkanel – Cinnamomum loureiroi – går också under namnet vietnamesisk kanel och finns idag ännu endast att köpa i välsorterade hälsokostbutiker, och via internet. En avancerad spekulation tyder på att vi kommer att se betydligt mer Saigonkanel I handeln inom en snar framtid i takt med att insikten om dess fantastiska viktminskningsegenskaper lyfts fram.

När man köper Saigonkanel bör man säkerställa att den är fräsch eftersom den förlorar sin kraft i takt med att den åldras.
Date=Range
Date1=2017-07-01
Date2=2017-08-31