Glukosamin – ett kosttillskott

Har du besvär med rörligheten? Känns leder och brosk slitna? För att kroppen och rörligheten ska fungera som den bör så krävs produktion av glukosamin. Det är ett ämne som i sin tur bidrar till framställning av hyaluronsyra som har smörjande verkan på leder och brosk. Glukosamin är således en del av ledväskans smörjämnen. Problemet är att hyaluronsyran ej produceras som den borde hos alla personer.

Glukosaminsulfat pulver, bra Glukosamin till bra pris.

Till exempel kan tilltagande ålder samt sträng träning leda till att broskcellerna hämmar sin produktion av hyaluronsyran. Viskositeten hos hyaluronsyran är mycket hög och har en dämpande verkan som skyddar ledbrosk mot artrosskador.

Problemet med dålig framställning av hyaluronsyran uppstår på grund av otillräcklighet av glukosamin i kroppen. Som tur är finns kosttillskott av glukosamin på marknaden i syfte att hindra eller mildra slitage på leder och brosk. Flertal personer har upptäckt förbättringar av att ta glukosamin som kosttillskott.

Det flertal upplever som en fördel är att det inte ger några biverkningar och det påverkar inte heller andra former av medicinering. Glukosaminsulfat är nämligen ett kroppseget och naturligt ämne som människan därför inte tar skada av. Till exempel kan patienter med ringa omfattning av knäartros uppleva symtomlindring genom att behandlas med hjälp av glukosamin. Personer med ledproblem av typen osteoartros har blivit fullt fria eller åtminstone upplevt att besvären lindrats vid bruk av glukosamin. För många har det sålunda klassats som ett mirakelpreparat.

Flera vetenskapliga undersökningar har påvisat att ytterligare tillförsel av glukosamin tas upp av kroppen och har kompletterande effekt på den kroppsegna produktionen. Gentemot antiinflammatoriska preparat såsom naproxen samt ibuprofen har glukosamin haft bättre lindring av ledbesvär efter några veckors nyttjande. Därjämte har det visats att de antiinflammatoriska preparaten kan leda till biverkningar.

Glukosaminsulfatpulver ett glukosamin kosttillskott.

Effekten av glukosamin har testats i relation till placebopreparat genom dubbelblindtester och som då uppvisat konkret lindrande effekter för smärta, rörlighet och svullnad i leder. För att få mer information angående detta Glukosamin länk

När intaget av glukosamin ökas verkar också produktionen av ledvätska samt ledbroskämnen tillta. Det kan faktiskt leda till att ett skadat ledbrosk kan bli helt å hållet återställt.