Röj undan mossan med hjälp av en ejektorflaska

Det är inte alltid som alla uppskattar mossa även om det I somliga fall kan vara vackert att syna. Men i trädgården så blir man inte glad av att se den här grönbruna växten, och man behöver ett bra medel mot mossa och en ejektorflaska därför att bli av med den.

weibulls

Med Mossa GTI så får man en färdigblandad lösning av 288 gram järnsulfat och resten vatten upp till en liter, som man kan spraya ut ovan gräs och gångar i trädgården. Medlet kommer att döda mossan och skänka gräset en chans till att få överhanden. Har man endast en vanlig trädgårdsslang, bra skor och lite tålamod så är det här ett riktigt bra sätt att får dän mossan på.

Så använder du en ejektorflaska för att få bort mossan på gräset

Man kan säga ett en ejektordunk fungerar lite som en trädgårdsspruta. Man kopplar den vanliga slangen till dunken som har ett handtag med vilket man kan kontrollera vattenspridningen. Detta är effektivare än en spridarramp därför att man med ejektorflaskan oupphörligen får nytt vatten från slangen. Mer Info HÄR.

Dunken har en roll som gör att blandningen händer automatiskt och det är avsevärt praktiskt. Det är endast att koppla till slangen och sedan ge sig ut på promenad över gräset med tryckspruta för att spraya med lösningen.

Då det finns mossa på taket så kan man köra med tak GTI

Det finns också tak GTI som är till för taket. Här får man likadan sort av ejektordunk och en Mossa GTI (utan järnsulfat som skulle färga taket) som är speciellt till för det som växer däruppe. Men då man ska hantera taket så jobbar man en aning annorlunda.

För det första så bör man raspa dän den mossa som man ser på taket med en skrapa. Efteråt kan man skölja med vatten för att få bort lösa bitar. Det hela samlas i hängrännan som man får sanera före man fortsätter arbetet.

När taket har skrapats fräscht med skrapa så kan man hantera med Tak GTI som kommer att döda den mossa som fortfarande finns kvar. Man lämnar det hela på taket och kan därpå se fram emot att det förblir mossfritt.

Spara jämt den tomma ejektorflaskan eller ejektordunken. Den är dyr och kan återanvändas. Blanda själv järnsulfat, 288 gram järnsulfat till en liter blandning.15 kg järnsulfat kostar mindre än en Mossa GTI. För tak kan man ladda på med Bensaltensid (Bensalkonklorid) alternativt Fulstopp.

Det finns tomma ejektorflaskor att inhandla, sök på spridardunk, blandningsdunk, ejektorblandare, ejektor, ejektormunstycke på webben.

allt-fraktfritt.se finns både tom ejektordunk, smart dunk, spridningsdunk, järnsulfat, Fulstopp, Bensaltensid med mera. Allt-fraktfritt.se har även egna varianter på Tak GTI, Mossa GTI med flera under egna namn.

Då är billigare för man beställer genast från tillverkaren. Ofta är det därjämte bättre (starkare blandning) då företaget har råd att kosta på sig då man säljer med detsamma till konsument utan mellanhänder. Därtill är det så att ifall en ejektordunk får för lågt vattentryck blir inte blandningen tillräckligt kraftfull. Har man då lite starkare blandning så funkar det likväl = ytterligare nöjda kunder för allt-fraktfritt.

Gör det själv alternativt få kunnig hjälp

Tanken med ejektorflaskor och dunkar med färdigt mossmedel är att man ska kunna verkställa arbetet själv. Att vårda ett tak kan ta några timmar och det är klart att man tvingas se till att ha essentiell skyddsutrustning som skyddsglasögon, handskar samt bra skor. För Takbehandling alltid ett munskydd, takmedlen har bensalkonklorid som verksam ingrediens och den är starkt irriterande i halsen samt gör blad på växter vita (plasta över vid behov).

Man kan ju också få hjälp av familj och vänner men ibland kan det vara enklare att göra alltsammans själv. Det går ju även att hyra in professionell hjälp men då kommer det att kosta bra mycket mer än när man själv handlar mossa GTI och tar hand om spridningen på egen hand.

Man får helt enkelt bedöma hur mycket tid samt pengar man vill lägga på projektet. Detta är en flexibel behandling för att bli fri mossa I trädgård och på tak.