Mossa på stenplattorna ett minne blott

Stenplattor som har täckts av mossa ser inte jämt så fina ut. Det är ju icke nödvändigtvis så att alla tycker att det ser romantiskt och inbjudande ut med ett grönt mosstäcke. Det finns god anledning till att röja mossa på stenplattor ifall man vill ha en attraktiv och mysig trädgård. Med god mossbekämpning så får man fina plattor igen.

Före du ser på järnsulfat till gräsmattan så är det relevant att du betänker din arbetsmetod. Det är sällan intelligent att spraya på med järnsulfat samt vatten för att efteråt tänka sig att mossan då den har dött kommer att regna bort. Därjämte kan det påverka plattorna.

Börja med att planera hur du ska tillintetgöra mossan och efteråt få bort den, och arbeta därpå steg för steg för verkningsfull borttagning av mossa från stenplattor.

Ta bort mossa på stenplattor med god mossbekämpning samt rätt inställning

Bra mossbekämpning innebär att man dödar mossan som finns på plats samt skapar en miljö där den ej längre trivs lika bra. Det är mestadels så att man ser mossa där det är ont om näring och det är följaktligen som man kan hjälpa gräset genom att gödsla ordentligt under vår samt sommar.

Men stenplattorna kan man ju inte gödsla och här handlar det mer om att hålla fräscht och göra det besvärligt för mossan att komma tillbaka. Bra mossbekämpning börjar redan då du väljer stenplattorna som du skall placera i trädgården. En ofläckad samt jämn yta är ej lika lockande som ett poröst material med otaliga ihåligheter.

spridarramp

Tänk korrekt från början men förtvivla icke om du nu tvingas avverka mossa på stenplattor som har gott om ihåligheter samt ojämnheter. Det går att få dän mossväxten med järnsulfat och vatten alternativt Bensaltensid eller Fulstopp. Anta att du kan vinna över mossan och du kommer att besegra!

Viktigt att tänka på om du ska jobba med högtryckstvätten

När mossväxten på stenplattorna är död så vill man förstås skölja bort den och det kan man enkelt utföra med en högtryckstvätt. Men man ska vara aktsam då man väl börjar spruta på stenplattorna. Mossbekämpning av det här slaget kan medföra att mossan sprutar åt samtliga håll så skydda ögon med ett bra ögonskydd då du jobbar.

Högtryckstvätten kan även skada stenar av poröst material. Ifall du skapar ojämnheter så ger du ju bättre grogrund för kommande mossa så jobba hellre långsamt och låt järnsulfat plattor kan behandlas med göra större delen av arbetet.

Ofta är det en bra ide att handla en platt-tvättare som finns som komplement till högtryckstvätten.

När kommer mossan att vara försvunnen för alltid?

Med en järnvitriol blandning så kan man komma långt men det är inte absolut att man kan eliminera mossa på stenplattor med en enda behandling. Järnsulfat, alternativt järnvitriol, för plattor ger goda resultat, men beroende på hur mycket mossa man har att göra med så kan man behöva upprepa behandlingen några gånger. Mer tips här mossa i gräsmattan vad göra.

Detsamma om det är ljusa plattor och man icke kan tillämpa järnsulfat för det färgar, utan använder Bensaltensid eller Fulstopp. Alla preparat och järnsulfat finns billigt på allt-fraktfritt.se

Det är betydelsefullt att utföra regelbundna behandlingar med mossmedel.