Finns det något bra knep att få bort mossa på stenplattor?

Det är en tråkig syn att upptäcka att det växer mossa på plattorna. Exakt som att man inte vill ha mossan i gräset så är det ledsamt då den breder ut sig över trädgårdens stenplattor. Men man kan rätt så lätt få bort mossan med mossmedel som man kan nyttja på plattor såväl som på gräset.

spridarejektor billigt

Få bort mossa på stenplattor med marknadens ultimata mossmedel

För att få dän mossan så kan man behöva lite annorlunda teknik, men till att börja med så är det nödvändigt att få död på mossväxten. Mossa har inget djupt rotsystem så det är inte så tufft att kratta bort men det blir ännu enklare om man börjar med att mixa järnsulfat samt vatten och sprayar alternativt vattnar på med detta.

Idag så finns det riktigt bra mossmedel som innehåller järnvitriol och som kommer som pulver, ännu enklare är att inhandla ren järnvitriol (järnsulfat), då är det dessutom billigare. Med mossa gti så slipper man själv blanda ut järnsulfatet 288 gram per liter koncentrat så det blandas på rätt sätt med det vatten som man tillför dunken.

När man har sprayat på järnsulfat på gräsmattan och på stenplattorna så kommer mossan att stupa. När den är ickelevande så kan man tillämpa sig av en högtryckstvätt för att skölja dän mosslagret från stenarna hastigt och effektivt. Mer tips: På den här sajten järnvitriol.

Angeläget att tänka på då du sprutar med högtryckstvätt på stenplattor

Om man har stenplattor av ett mer poröst material så ska man vara en aning aktsam med högtryckstvätten alternativt använd högtryckstvättens tillbehör för tvätt av plattor. Kör man på för hårt så kan bitar lossna och det blir inte så fint. Det är självklart en styrka att först bruka mossmedlet för att enklare få bort mossan genom att spola med vatten men det kan ändå vara så att man blir en aning för hårdhänt med tvätten.

Är det hela tiden en fördel att bearbeta med järnsulfat på stenplattor?

Det finns de som kritiserar behandlingen med järnsulfat. De använder måhända järnsulfat mot mossa i gräset men på grund av att medlet kan färga vissa typer av stenar så vill man inte ta risken och köra samma metod mot stengångens mossväxt. Då använder man Bensaltensid, utspädd 32 gånger, Fulstopp högtryck utspädd 20 gånger eller Fulstopp koncentrat utspätt 30 ggr.

Om du är bekymrad för att mossmedlet skulle kunna missfärga alternativt på något sätt förstöra dina stenplattor så borde du pröva på en liten del alternativt starta en tråd i ett hemforum online eller läsa vad andra har sagt om samma typ av sten som du har. Det här är ett hastigt och enkelt sätt att få veta mer innan man beställer en järnsulfat säck från tex. allt-fraktfritt.se för att få dän mossa i gräsmattan. Där finns även en smart spridarbom och en ejektor som snabbar upp jobbet.

Mossa på stenplattor som inte har behandlats på flertal års tid

Ifall det är så att man har stenplattor som är fullkomligt övervuxna av mossa så står man inför en större utmaning. Men med ett bra mossmedel så kan man dessutom klara av den här situationen. Se bara till att du har en bra plan för hantering samt ge inte upp. Ifall mossan har ett riktigt bra grund så måhända du får upprepa behandlingen några gånger för att stenplattorna ska bli fullkomligt fria från mossväxten.