Så förbereder du dig som bäst inför hemmaframställningen av vin

Hemmaframställning av vin är en bok som noggrant förklarar hur vinberedning går till. Författaren till boken, Kjeld Erlandsen betonar bland annat vikten av god förberedelse inför vinbryggningen. Det är betydelsefullt att ta förberedelserna med stort allvar. Det gäller såväl nybörjare som de med längre erfarenhet av vinbryggning. Varje bryggsats är nämligen unik och slarvas det med någonting så kan det stundtals påverka slutresultatet framträdande.

Först och främst bör man bringa ordning i processen genom att skriva upp allt som behövs fram till fulländad produkt. Gör en förteckning över allt som ska köpas. På så sätt får man en klar översikt och eliminerar risken att förbise något väsentligt. Kontrollera även att den utrustning som ska användas är fräsch och att den självklart funkar.

Att vara bra rustad kan bespara dig otaliga felaktigheter under processens gång, och därtill undgår du att eventuellt mista humöret på vägen. Läs för den skull utförligt alla bruksanvisningar (ifall så finnes) för varje enskilt område. Att läsa bruksanvisningar efter bryggning är ju inte optimalt, om än bättre att inte läsa alls med tanke på att det kan främja inför kommande bryggning. Klicka här för Ingredienser till bryggning

Att föra någon typ av bryggjournal är att föredra. Alltsammans som tillsätts bör noteras. Tänk ifall du exempelvis förmå brygga drömmarnas vin som du så gärna vill brygga på nytt, men som du inte minns hur du gjorde. Detsamma gäller för dåligt vin. Vad gick snett i processen? Med en bryggjournal kan du enkelt spåra moment och tänka om inför nästa bryggning.