Många möjligheter med vinframställning hemma

Vinframställning hemma har hastigt blivit allt mer populärt. Mycket tack vare att produkterna har utvecklats och utrustningen blivit bättre.

Processen som genomgås påminner i det stora hela om den traditionella vinframställningen. Dock så tillåts vin i den traditionella bemärkelsen uteslutande kallas vin ifall det framställs med hjälp av vindruvor, i enlighet med EUs definitioner. När det beträffar vinframställning hemma så experimenteras det oerhört ofta med olika slags bär och frukter.

Likt den traditionella vinframställningen så är det relevant att hålla en bra hygienisk klass. Minsta förorening kan få stora konsekvenser för smaken på vinet. Det är inte endast utrustning som bör vara rent – därtill är det viktigt att vattnet som används till bryggningen är ordentligt rent. Gert Strand AB säljer allting från färdiga vinsatser till allehanda komplement som kan förenkla och förfina hemmaframställnigen. Bland annat säljer företaget så kallat aktivt kol som är helt perfekt till att förädla vattnet före bryggning.

Fördelen med att inhandla färdiga vinsatser är att alla nödvändiga instruktioner finns. Och det är inte överdrivet komplicerat att lyckas med vinsatsen ifall instruktionerna följs noggrant.

Men att framställa en helt egen vinsats öppnar upp för att testa med olika bär eller frukter och experimentera med olika jäst. Därutöver kan skiftande jäsningstider leda till markanta smakskillnader.

En god utgångspunkt är att använda sig av en brygghink som rymmer ungefär 30 liter. Det är viktigt att den är utrustad med ett vattenlås som är placerat vid gummit på hinklocket. Klicka Här för mer info Plastflaskor & Tillbehör
Skummet som bildas under jäsningen de första dagarna kan pysa genom vattenlåset om hinken är för liten.

I första skedet förjäser man vinet och därefter ska det tappas om, och då krävs en större jäshink. Dessutom behövs en sughävert för att tappa vinet från en hink till en annan.

En definitivt essentiell attiralj är oechslemätaren som är till åt att mäta upp sockerhalten i vinmusten som bildas under förjäsningen. Ett mätglas är dessutom nödvändigt och ska vara nog stort att oechslemätaren ryms. En lagom storlek på mätglas brukar vara 100 ml. Tänk på att det inte jämt är sockerhalten som ger utslag på flytvikten. Skilda bär och frukter består av varierande mängder extraktämnen som i sin tur kan variera utslaget.

Glöm inte att ta fortsatta prover av vinet med hjälp av oechslemätaren under bryggningens gång. Ett förslag är att mäta upp ungefär tre deciliter vin i ett litermått och fylla upp 100 ml med hjälp av mätglaset och sänka ned oechslemätaren – läs av värdet. Anteckna samtliga data och för in dem utförligt i en bryggjournal. Att inte ha koll på processen riskerar oväntade överraskningar i slutändan. Smaka därför av vinet ofta och länge i munnen.

Innan vinet är färdigt bör det stå i jäskärlet drygt 2-4 veckor. Tiden kan variera beroende på sockerhalt, vilken jäst som används m.m. När jäsningen är klar så kan vinet med fördel tappas om och filtreras ytterligare en gång.