Hemmagjort vin

För att vin ska få kallas vin måste det i enlighet med EU:s definitioner produceras på pressade vindruvor. Men det är beteckningar som är föreliggande inom den etablerade massindustrin av vin. Faktum är att man kan ägna sig åt i grunden samma förlopp men använda sig av andra bär som inte är vindruvor, och vi kallar det likväl vin. Utöver vinframställning på mångahanda bär är det också vanligt förekommande att man brygger vin på varierande frukter eller juicekoncentrat av olika slag. Mer information här Candyshot 280 ml till 14 x 75 cl

Vinframställning hemma är en spännande arbetsgång att följa. I fall då man inte brygger utifrån en färdig vinsats så har man möjlighet att välja vilka bär alternativt frukter som vinet ska bestå av. Under sommaren och hösten är det alldeles ypperligt att plocka bär till en kommande egengjord vinsats. Låt bären förvaras i kyla och mörker till dess det är dags.

Relevant i det initiala skedet av bryggning är att se till att ha hygienisk utrustning och även fräscht vatten. Orenheter, föroreningar eller övrigt i vattnet medför bismaker och kan i värsta fall fördärva vinet helt å hållet. Det är följaktligen en bra idé att tillämpa aktivt kol för att förädla vattnet som ska användas till bryggningen.

Aktivt kol förekommer i formerna pulverkol, granulerat kol eller högtryckspressat format kol. Vilken rengöringsförmåga det blir beror fullkomligt på kolets kvalitet, dess yta i kvadratmeter per gram samt porstruktur. Effektivt är att sila vattnet via granulerat aktivt kol eller att nyttja pulverkol för att slamma upp det. Låt reningen ske i rumstemperatur.

För att komma igång med själva bryggningen när planering och rengöring är färdigt, så behövs en brygghink på ungefär 30 liter. Den ska ha ett vattenlås som ska vara placerat vid gummit på hinklocket. Det brukar blidas skum under jäsningen de första dagarna och är hinken för liten så kommer mäsk pysa via vattenlåset.

Senare i processen när den så kallade förjäsningen är utförd så ska vinet tappas om. Då krävs en större jäshink. För att tappa över vinet från ena hinken till den andra så är det nödvändigt med en sughävert. En annan mycket angelägen del av utrustningen är en oechslemätare som är till åt att mäta upp sockerhalten i musten. Även ett mätglas är nödvändigt som är stort nog att oechslemätaren får plats. En lagom storlek på mätglaset brukar vara 100 ml.

Det är inte alltid bara sockerhalten som ger utslag på flytvikten. Beroende på vilka bär eller frukter som används så påverkar dess varierande mängder extraktämnen utslaget. Det är angeläget att ha det i åtanke under bryggningens gång.

Mellan varven är det nödvändigt att ta prover av vinet. Det bästa är att mäta upp ca tre deciliter vin i ett litermått. Ta mätglaset till hjälp och fyll upp 100 ml och sänk därefter ned oechslemätaren för att därpå läsa av värdet. Glöm inte bort att registrera samtliga data och helst föra en grundlig och detaljerad bryggjournal. Det är angeläget att följa utvecklingen av processen för att inte i slutändan bli överraskad. Ta således självklart också smakprov och låt vinet smakas av länge i munnen.

I slutskedet av processen får vinet stå i jäskärlet i omkring 2-4 veckor, vilket beror på vilken jäst som används, sockerhalt m.m. Tappa om vinet och filtrera på nytt när jäsningen är redo.