Hemmaframställning av vin

Hemmabryggning av vin har blivit allt mer populärt allt eftersom vinsatser och redskap blivit bättre. Den som önskar producera smakligt vin utan att behöva fundera på vilka specifika ingredienser som krävs kan med fördel införskaffa färdiga vinsatser. Det finns en hel uppsjö av vinsatser på marknaden och antalet växer. Gert Strand AB är en etablerad återförsäljare av produkter som har med vinframställning att göra. Företaget säljer varierande vinsatser med skilda smakuppsättningar.

Följer man bara noggrant de instruktioner som medföljer vinsatserna så är det svårt att misslyckas med sitt vin. Men den som är aningen mer rutinerad och har bryggt vin själv dessförinnan kan experimentera lite mer. Att tillverka vin på egna bär och frukter brukar vara någonting som flera föredrar även om riktigt vin minsann ska innefatta vindruvor i enlighet med EUs definitioner.

Bär kan plockas långt innan de ska användas. Se bara till att förvara de dunkelt och kyligt. Som ett första led i vinprocessen så ska bärsaften pressas ur och blandas med förslagsvis 10 liter vatten. Det är extremt relevant att vattnet är ordentligt rent. Gert Strand AB säljer aktivt kol som är enastående för att förädla vatten. Det är effektivt att sila vattnet via granulerat aktivt kol eller att använda pulverkol för att slamma upp det. Reningen ska äga rum i rumstemperatur. Kolets kvalitet avgör rengöringsförmågan. Några av dessa kvalitetsaspekter är kolets porstruktur samt dess area i kvadratmeter per gram.

När bären är pressade har det bildats en vinmust som ska föras över till en jäshink i en process som kallas förjäsning. Den ska ha ett vattenlås med placering vid gummit på hinklocket. Det brukar nämligen bildas skum de första dagarna av jäsningen och om hinken inte är tillräckligt omfattande så kommer mäsk pysa ut genom vattenlåset.

Efter förjäsningen ska vinet tappas om. För det krävs en rymligare jäshink, och för att förenkla tappningen från en hink till en annan så är det en bra idé att använda en så kallad sughävert. En annan betydelsefull utrustning är en oechslemätare som används för att mäta upp sockerhalten i musten. Ett mätglas som rymmer 100 ml, stort nog att oechslemätaren ryms, är ett bra redskap som underlättar bryggningen.

När man mäter med hjälp av oechslemätaren ska man ha i åtanke att det inte endast är sockerhalten som genererar utslag på flytvikten. Det beror på att olika bär och frukter innehåller annorlunda mängder extraktämnen som påverkar utslaget.

Glöm inte att ta prover av vinet under hela processens gång. Det är nödvändigt för att dirigera bryggningen åt rätt håll. Mät upp ca tre deciliter vin i ett litermått och ta därefter mätglaset till hjälp och fyll upp 100 ml för att därefter sänka ned oechslemätaren och läsa av värdet. Länk till mer info Ämnen & råvaror

Det är värt för ordningens och processens skull att noga importera mätuppgifter i en precis bryggjournal. Genom att följa utvecklingen på det sättet så reducerar man risken avsevärt att i slutändan bli snopen över vinets smak. Var noggrann med att även smaka av vinet och låt det ge smak länge i munnen.

I jäskärlet får vinet stå i cirka 2-4 veckor, beroende på vilken jäst som använts m.m. En del tappar om vinet och filtrerar det ännu en gång när jäsningen är klar.