Glukosamin lindrar din smärta och ökar rörligheten

Den som har problem med rörlighet och upplever att leder och brosk känns slitna kan bli hjälpt av kosttillskott innehållandes glukosamin. För att kroppen och dess flexibilitet ska funka som den borde så krävs nämligen produktion av glukosamin. Det är en del av ledväskans smörjande ämnen. Produktionen av glukosamin bidrar till produktion av hyaluronsyra, vilket är ett ämne som i sin tur genererar smörjande verkning åt leder och brosk.

En del personer upplever dock problem med tanke på att hyaluronsyran inte produceras som den borde.

Viskositeten hos hyaluronsyran är väldigt hög och skyddar och har dämpande effekt på ledbrosk och artrosskador. Faktorer som påverkar produktionen av glukosamin till det sämre kan till exempel vara stigande ålder samt sträng träning. Dessa omständigheter kan betyda att broskcellerna hämmar sin produktion av hyaluronsyran. Kosttillskott innehållandes glukosamin har sålunda som uppgift att förhindra alternativt mildra nötning på leder och brosk, och det är flertal personer som har upptäckt kosttillskottet.

Det finns massor fördelar med kosttillskott med glukosamin och ur flera avseenden är det faktiskt en mirakulös åtgärd. Det ger exempelvis inte några biverkningar och det påverkar heller inte övrig medicinering. Det beror på att glukosamin är ett naturligt kroppseget ämne. För den skull har det inte på något vis skadande effekter på människan.

Användning av kosttillskott med glukosamin kan medföra symptomlindring hos patienter med mild grad av knäartros. Därutöver har människor med ledproblem av typen osteoartros beskrivit att smärta avtagit helt eller åtminstone att besvären lindrats markant vid intag av kosttillskottet.

Enligt vetenskapliga studier har tillförsel av glukosamin kompletterande egenskaper på den kroppsegna och befintliga produktionen. Glukosamin påstår dessutom lindra ledbesvär bättre än exempelvis naproxen och ibuprofen efter några veckors nyttjande. De antiinflammatoriska preparaten har därutöver visat tendenser att leda till biverkningar.

Via dubbelblindtester har effekten av glukosamin testats i relation till placebopreparat. Testerna har visat klart att det är lindrande för smärta, rörlighet och svullnad i leder glukosaminsulfat pris.

glykosamin

Produktionen av ledbrosksämnen och ledvätska verkar intensifiera i samband med intaget av glukosamin. Vilket är någonting som rentav kan resultera i att ett skadat ledbrosk kan bli helt återställt.