Är e cigg verkligen farligt?

Påståendet att e-cigaretterna är lika farliga som vanliga cigaretter stämmer inte. Det ska ändå sägas att det finns vissa hälsorisker med el cigg men de är inte i nivå med traditionella cigaretter. Det är inte klarlagt om man får i sig en ökad mängd av formaldehyd med dessa cigg.

Hur vet jag om e cigg är farligt? Det är så att många av e-cigarettens hälsorisker inte har med själva substansen att göra. Att byta el-cigaretter mot vanliga cigaretter är dock en fara Kom dock ihåg att detta bara är en hypotes.

e

Man anser att e cigg är farligt men kan man bli sjuk?

Det som man kan undra är förstås om elcigg är farligt för lungorna då de till exempel har ämnet formaldehyd som kan vara cancerframkallande. Man kan inte säga att cigaretterna är farliga på det viset, det finns nämligen inga vetenskapliga bevis som stöder detta. Däremot så är det många intresseorganisationer som vill få oss att tro att de är farliga. Istället så borde de kanske fokusera på det som är bra med e-cigaretterna.

Känner du dig osäker? Ta reda på mer information om el cigg innan du börjar använda dem. Läs gärna undersökningar om el-cigaretterna men ta reda på hur undersökningarna har gjorts. Kom dessutom ihåg att skilja på de cigaretter som innehåller nikotin och de som inte gör det. Ångar man utan nikotin finns det inget beroende rapporterat. köpa e cigg

Unga i USA konsumerar mindre tobak om de ångar istället. Det förefaller alltså som om dessa cigaretter leder till mindre rökning. Det här är ju något som är bra för hälsan på flera sätt för ingen ecigg kommer att innehålla alla, eller ens en bråkdel av, de farliga ämnen som finns i en helt vanlig cigarett.

Röka el cigg eller röka helt vanliga tobakscigaretter

E-cigg kan rökas överallt då e cigg inte är farligt. Man stör ingen annan och blir inte sjuk av ciggen som enbart ger ånga som är fri från så många av de tunga gifterna som finns i vanliga cigaretter. Det är inget att fundera på.

Ska man röka ska man röka e-cigg. En annan stor fördel är att el-cigaretten är billigare. Du spar klöver och mår bättre, kan det bli bättre.