Ta bort mossa på tak för att skydda takpannor mot sprickskador

Det kan se fint ut med mossa som ligger mot ett rött tegeltak men den som kan lite mer om det där med frostskador på tegelpannor anser inte att det här är en roande syn. Det gäller att röja mossa på tak eftersom den kan leda till att tegelpannorna spricker och faller ned omkring huset. För verkningsfull bekämpning av takmossa så kan man använda sig av järnvitriol, eller järnsulfat som det också heter, som man blandar med vatten.

mossa gti

Finns det risk att det färgar taket använder man i stället Bensaltensid (aktiv ingrediens i Grönfri men till en bråkdel av priset) utspädd 32 gånger eller Fulstopp. Dessa medel är bättre då de eliminerar varenda påväxt, också lavar.

Kom åt mossa på tak med god mossbekämpning

Något man ej kommer ifrån då det rör sig om takmossa är att man måste arbeta handgripligen därför att få bort den. Man får ta sig upp till taket med högtryckstvätt och raspa men innan man försöker tvaga bort all mossa så ska man bearbeta med järnsulfat och vatten. Det finns tak GTI (operativ komponent är Bensaltensid) som är ett enastående medel som på ett effektivt vis tar kål på mossan.

Om man behandlar takpannorna med järnsulfat och vatten (testa först så de ej färgas) så kommer mossan att dö och släppa greppet. Därnäst så kan man komma igång med högtryckstvätten för att spola av resterna och få pannorna fullkomligt fria igen.

Spraya med vatten på taket på rätt sätt

Det man ska tänka på då man vill bekämpa mossa på taket är att man inte vill vattenskada med fel sprayteknik med högtryckstvätten. Det gäller att spraya uppifrån och ner, det här så att man icke får in vatten under takpannorna där det kan leda till skador på taket.

Därtill så kan takpannor vara porösa och man skall nyttja sig av rätt tryck. Om mossan sitter fixerad hårt så kan det alltså vara klokt att uteslutande arbeta med järnvitriol eller Bensaltensid och vänta tills man ser att mossan börjar lossa taget.

Skrapa bort mossan från takpannorna säkert och snabbt

Det finns särskilda plastskrapor som är till för att skrapa längsmed tegelpannor. De här kan vara praktiska då mossan har släppt och man vill få bort den. Med en skrapa så kan man komma åt redigt men det är återigen så att mossan tvingas ha släppt taget för att man inte ska behöva skrapa så hårt.

Järnsulfat, Bensaltensid alternativt Fulstopp mot mossa på tak är en utmärkt lösning som allihopa med mossproblem på taket bör använda sig av. Detta är ingenting som kostar speciellt mycket och man tvingas inte vara proffs på trädgårdsarbete och renoveringar för att inse hur man ska använda sig av mossa gti alternativt en ordinär pulverblandning som man själv blandar med vatten. Allt från järnsulfat, Bensaltensid, Fulstopp till påläggare, finns att köpa i välsorterade webshoppar som allt-fraktfritt.se.

Säkerheten är avsevärt betydande så använd korrekt redskap

Något som man aldrig ska tumma på då man väljer att själv ta hand om vården av taket är säkerheten. Chansa inte på att du kommer att nå hela vägen med en svajig stege och använd skyddsutrustning. Lär dig teknik för att spraya på med järnsulfat mossa på tak och ta hjälp av andra om du inser att det blir för besvärligt att åstadkomma jobbet personligen. Länk till ytterligare data

Det är likaså angeläget att ha säkerhetsutrustning som skyddsglasögon då man börjar spraya bort åldrad död mossa som åker i samtliga riktningar. Handskar är likaså bra såväl som skor som man får ett bra grepp med.