Med en stor tratt undgår du spillet

För att lättare kunna hälla över vätska från till exempel en behållare till en annan så underlättas det ifall man har tillgång till en tratt, och särskilt en stor tratt. Typiska material på trattar är rostfritt stål alternativt plast.

När det handlar om större volymer vätska och flödet blir stort på grund av omfattande mynning på behållaren från vilken man häller, så hjälper en stor tratt till med att inget slöseri uppstår. Ett typiskt exempel är ifall man ska hälla över bensin i en behållare. I en sådan situation vill man inte gärna spilla då dropparna kan bli dyra. Ytterligare ett exempel på en situation då man föredrar en stor tratt är när man brygger vin hemma. Även då kan spill uppfattas som förhållandevis kostsamt i längden.

En tratt är formad som en kon och i början av den är öppningen som störst och det är också där man häller vätskan. Tack vare att tratten undertill smalnar av och tar skepnad som ett rör så blir det enkelt att kunna rikta där man vill att vätskan ska hamna.

Konstruktionens primära syfte är att vätskan vanligtvis ska överföras till en behållare som har en liten mynning, i vilket röret ska rymmas. Man bör tänka på att inte hälla för raskt och ge vätskan den tid som krävs för att flöda ned. Annars blir tratten överfull och rinner över.

stora

Det är många som använder sig av tratt i skilda situationer som uppstår i köket. En stor tratt är att föredra när man till exempel ska tappa upp saft som man kokar alternativt tappa upp ingredienser. tratt köpa. I de fall det är svårt att komma åt med tratten kan man använda ett böjbart förlängningsrör. Vanligtvis när man handlar en ny tratt så ingår ett förlängningsrör. Det kan vara extra bra att nyttja sig av ett förlängningsrör när man har en stor tratt eftersom den kan vara ohanterlig i somliga situationer.