Avlägsna mossa på taket med hjälp av grön fri

Ett tak som är beklätt med mossa kanske ser romantiskt ut men då man tänker på vad mossa, lavar och alger gör med taket så kan man få mardrömmar. Nu är det ej så besvärligt att processa taket med grön fri som är en produkt som kommer från Jape. Grönfri är en bensalkonklorid (Bensaltensid) som har spätts ut med vatten.

En av de främsta anledningarna till att man ska välja grön fri är att detta blir billigare än andra alternativ (bensaltensid och Fulstopp undantaget som är samma sak till betydligt lägre pris) men med tak så är det där med säkerhet A och O. Ifall taket är väldigt brant så är det relevant att man anlitar en yrkesmässig takrengörare så att man inte riskerar liv och hälsa på grund av en aning mossa!

Är det farligt att använda sig av grön fri på taket?

På taket så kan det gäcka flera faror och mossan är en av dessa. Dels så är det så att mossan kan tilltaga igenom tegelpannor och medföra frostsprängning varpå man kan få besvär med bitar som lossnar samt faller ned.

Mossa kan likaså leda till fuktskador som skadar både tak och hus. Detta är en typ av fara som kan bli väldigt dyr om man inte gör något så snart som man inser att taket börjar skifta färg.

Kemikalier kan upplevas som skrämmande, och man ska ha respekt för produkter som Grönfri då de består av kemikalier som i större doser kan vara farliga för personer samt för djur. Trots detta så rekommenderas kemikaliska behandlingar av experter helt enkelt för att de är så pass effektiva.

Om du tänker dig att du ska raspa bort varenda mossa däruppe på taket så tar du en större chansning. Samtidigt som du står och svajar på en stege och tar i därför att få loss mossan så kommer du att sprida sporer vilket kan resultera I än mer mossa nästa säsong.

Produkter som är effektiva och fungerar bra mot mossa på tak

Det är nuförtiden välkänt att Japes mossmedel fungerar bra mot mossa på tak. Den som testar grön fri är snart av med all mossa och all påväxt på taket. Men tänk på att det är bra att förbehandla via att skrapa bort mossklumpar som man enkelt får bort med en bra takskrapa. Detta innebär en aning mer jobb men det kan vara det värt då behandlingen skänker en långvarig effekt.

Grönfri innehåller Bensaltensid (bensalkonklorid) utspätt med vatten. Den som vet detta kan införskaffa Bensaltensid, späda ut det 32 ggr med vatten (1 liter blir 32 liter brukslösning) och få samma produkt till en bråkdel av priset. Eller nyttja Fulstopp, samma verksamma beståndsdel men väldigt billigare att införskaffa.

Den bästa tiden för takrengöring är under våren och under hösten. Man bör behandla och tvätta taket en mulen dag då man inte får så mycket ultraviolett ljus som kan affektera de kemikalier som man använder sig av på ett negativt sätt.

Man kan behöva behandla mer än en gång per år ifall man har enträgen mossväxt, men med grön fri så är det flera som rapporterar att man ser stor skillnad två år efter behandling utan att ha återupprepat. För att erhålla ett hållbart resultat är det centralt med bra förbehandling.