Samhället tvingas inse farorna med passiv rökning!

Idag vet vi att det är farligt med passiv rökning. Det är detta som kallas för passiv rökning, och numera så vet man att det varje år finns ett antal passiv rökning dödsfall. Det är förstås skrämmande för det gör ju att personer i ens omgivning dör.

vad

Även utomhus kan man bli drabbad, det leder sedan till symptom som man inte märker. Utsätts man varje dag är det extra farligt. Det är vanligt att drabbas även i tredje hand.

Röken kan sätta sig i kläder och föras vidare till andra. Om små barn utsätts för detta är det mycket farligt. Många tycker inte att det ska vara lagligt att röka på allmän plats.

Är e cigg farligt för de som finns omkring?

Många upptäcker att e-cigaretter är bättre för att hindra passiv rökning. Man kan inte jämföra e-cigg med vanlig rökning. e cigg ÄR Här slipper man ju passiv rökning barn och vuxna kan skadas av, och den som röker elciggen kommer inte att skada lungor. Detta är ett bra sätt att komma runt problemet på.

Tänk på din omgivning

Passiv rökning är ingenting som rör rökarna. Rökare menar ibland att andra är för känsliga. Istället för att röka kan de prova en el-cigg och hitta en ny hobby.

Alla måste tänka mer på sin omgivning. Men det är inte bara rök som kan irritera, även parfym ligger högt på listan. e juice utan nikotin
Om man bara använder sitt sunda förnuft så brukar det gå bra. Äger man en restaurang gäller detta även för dem.

Man kan inte stå och röka precis i ingången om man vill motverka passiv rökning. Då kommer ju alla att få dra i sig giftet oavsett om de vill det eller inte. Butiker bör även betänka hur parfym i ingång och på produkter påverkar kundernas hälsa och upplevelse av butiksutrymmet, och butiksägare bör satsa på att skapa en plats där även parfymallergiker kan vistas.