Beslutet från Postnord drabbar småföretag och landsbygdsregioner negativt

I Sverige har vi en lång tradition av att se postservice som en grundläggande tjänst tillgänglig för alla, oavsett var i landet man bor.

Därför känner vi en djup besvikelse när vi ser att Postnord, innehavare av monopolet på spårbara småpaket genom varubrev, tar beslut som negativt påverkar småföretag och konsumenter i mindre orter.

Varubrevskatastrofen hos Postnord.

Det har nyligen fattats ett beslut av Postnord att inskränka inlämningen av varubrev till postkontor som endast finns i städer.

bensaltensid
Annons presenteras genom bilden.Om du vill beställa, klicka på bilden.

Detta resulterar i att företag som marknadsför små och lättviktiga varor nu är tvungna att använda sig av mer kostnadskrävande pakettransporter för att säkerställa spårbar service för kunderna.

Detta är ett beslut som inte endast höjer utgifterna för företagen, men också för konsumenterna.

Detta berör inte enbart frågan om högre kostnader.

Det rör sig om den grundläggande principen om att alla ska ha samma tillgång till posttjänster.

Landsbygden, som redan kämpar med olika typer av serviceunderskott, blir än en gång satt på undantag.

Detta är en tung slag för småföretag som förlitar sig på att kunna frakta varor både kostnadseffektivt och spårbart.

De måste nu välja mellan att själva stå för de ökade kostnaderna eller att överföra dem på sina kunder.

Ingen av dessa alternativ är hållbara på lång sikt och kan leda till minskad konkurrenskraft för svenska företag.

Det är också en fråga om rättvisa.

Som ett företag under statligt ägarskap borde Postnord handla till förmån för allmänheten.

Att försvåra för många i befolkningen att använda sig av grundläggande postservice bryter mot denna princip.

Det är viktigt att alla områden i Sverige erbjuds lika förhållanden för handel och kommunikation.

Det är anmärkningsvärt att Postnord redan har ett system av paketutlämningsplatser redo att hantera varubrev, om de bara blev tillsagda.