Posts Tagged krav från inkassobolag


När du får ett anspråk från ett inkassobolag

Inkassobolagen ägs i privat regi. Det är alltså inte ett krav från Kronofogden som många felaktigt tror. Kravet skickas till den som av någon anledning inte betalat en räkning i tid. Den som har en skuld att inkassera kallas för borgenär, och den som är försatt i skuld kallas för gäldenär. Det är borgenären som […]

Read More...