Posts Tagged hur fungerar inkassobolag


När en skuld går vidare till inkasso

Det är inkorrekt att inkassokrav skickas från Kronofogden.. Ett inkassokrav kommer alltid från ett privat företag medan krav från Kronofogden är ett krav från en statlig myndighet. Den som får ett inkassokrav kallas för gäldenär och står i skuld till fordringsägaren, d.v.s. borgenären. Ett inkassoärende blir det främst när borgenärens ursprungliga räkning med eventuella påminnelser […]

Read More...