Posts Tagged soda


Hushållssoda – effektivt på flertal sätt

Vad är hushållssoda? Det är i själva verket natriumkarbonat som har den kemiska beteckningen Na2CO3 men som i dagligt prat benämns som hushållssoda. Hushållssoda finns vanligtvis att köpa i dagligvaruhandeln och det är i främst färgbutiker som det brukar gå under benämningen hushållssoda. Natriumkarbonat som är en jonisk sammansättning ger i vatten ifrån sig en […]

Read More...