Posts Tagged 52 metoden fasta


Halvfasta med 5:2-metoden

God hälsa är bra för den som vill bli av med överflödiga kilon och dessutom öka sitt självförtroende. Att uppleva sig bekväm i sin kropp är den snabbaste vägen till att även andra ska uppfatta dig som en självsäker och balanserad person och har du gått runt och mått dåligt av dina extrakilon kan en […]

Read More...