Nödvändig utrustning för hemmabryggning

Hemmaframställning av Vin är en bok författad av Kjeld Erlandsen som tar upp flera goda råd för att lyckas med vinbryggningen. Bland annat finns det noggrant beskrivet om speciell nödvändig utrustning. För den oinvigde kan det naturligtvis vara bra att ha koll på vissa specifika attiraljer som krävs. Speciellt är det på sin plats att lyfta fram hävert samt oechslevikten.

För att underlätta omtappning av vin så är en hävert behjälpligt. En hävert består av två rör, en slang ihop med tillhörande slangklämma, därför att ha möjlighet att stänga slangen. Med hjälp av ett plastmunstycke kan rören skjutas in i varandra och blir anpassningsbar för alla jäskärl och storlekar. Det yttersta röret har en plastknopp cirka 5 cm hög som medför att bottensatsen stannar kvar i jäskärlet vid avtappning.

Häverten ska föras ner ¾ i vinet och därpå ska jäskärlet varsamt lutas innan häverten sänks ned helt å hållet.

Det är viktigt att varje gång göra rent häverten efter användning. Rester av vin kan nämligen lätt surna och kan medföra risk att smitta vinet med bakterier. Mer Info HÄR Vattenfilter & Tillbehör

Till och från sker det att plastslangarna veckas men de kan rätas ut igen om de placeras i 70 grader varmt vatten. Därpå kan veck rätas ut med hjälp av fingrarna.

En del kanske inte anser att vissa mätinstrument är nödvändigt för bryggningen men seriösa och erfarna vinbryggare är noggranna med att de finns till hands. Ett typiskt sådant mätinstrument är Nödvändig utrustning för hemmaframställning av vin – hävert och oechslevikten. Det är en flytvikt som används för att räkna ut mängd socker samt extraktinnehåll i vinet. Extraktet är det som inte jäser bort utan som utgör smakämnen och bidrar med färg samt fyllighet. Man sänker ner oechslevikten i ett mätglas med vin och får flyta fritt utan att ha beröring med botten.

Även ett mätglas är alltså nödvändigt och bör vara nog stort så att oechslemätaren får utrymme. En tillräcklig volym på mätglas brukar vara 100 ml. Det är betydelsefullt att beakta att det inte alltid är sockerhalten som genererar utslag på flytvikten. Varierande frukter och bär består av varierande mängder extraktämnen som ju kan variera utslaget.