Många möjligheter med vinframställning hemma

Allt fler folk brygger sitt eget vin hemma Mycket tack vare att produkterna har utvecklats och utrustningen blivit bättre.

Processen som genomgås påminner i det stora hela om den traditionella vinframställningen. Dock så tillåts vin i den traditionella bemärkelsen enbart kallas vin om det framställs med hjälp av vindruvor, enligt EUs definitioner. När det gäller vinframställning hemma så experimenteras det oerhört ofta med varierande slags bär och frukter.

Likt den traditionella vinframställningen så är det angeläget att hålla en hög hygienisk klass. Minsta förorening kan få stora konsekvenser för smaken på vinet. Det är inte enbart utrustning som ska vara rent – därutöver är det betydelsefullt att vattnet som används till bryggningen är ordentligt rent. Gert Strand AB säljer allt från färdiga vinsatser till allehanda komplement som kan underlätta och förädla hemmaframställnigen. Bland annat säljer företaget så kallat aktivt kol som är fullständigt enastående till att rena vattnet före bryggning.

Fördelen med att köpa färdiga vinsatser är att alla nödvändiga instruktioner finns. Och det är inte överdrivet svårt att lyckas med vinsatsen om instruktionerna följs noggrant.

Men att framställa en helt egen vinsats öppnar upp åt att testa med varierande bär eller frukter och experimentera med varierande jäst. Därutöver kan olika jäsningstider leda till markanta smakskillnader.

En god utgångspunkt är att använda sig av en brygghink som rymmer ca 30 liter. Det är viktigt att den är utrustad med ett vattenlås som är placerat vid gummit på hinklocket. Skummet som bildas under jäsningen de första dagarna kan pysa genom vattenlåset ifall hinken är för liten.

I första skedet förjäser man vinet och därpå ska det tappas om, och då krävs en större jäshink. Dessutom behövs en sughävert för att tappa vinet från en hink till en annan. vinsatser.

En definitivt essentiell attiralj är oechslemätaren som är till åt att dosera sockerhalten i vinmusten som bildas under förjäsningen. Ett mätglas är dessutom nödvändigt och ska vara tillräckligt stort att oechslemätaren ryms. En tillräcklig storlek på mätglas brukar vara 100 ml. Tänk på att det inte alltid är sockerhalten som ger utslag på flytvikten. Olika bär och frukter innehåller skilda mängder extraktämnen som i sin tur kan variera utslaget.

Glöm inte att ta fortsatta prover av vinet med hjälp av oechslemätaren under bryggningens gång. Ett tips är att mäta upp ungefär tre deciliter vin i ett litermått och fylla upp 100 ml med hjälp av mätglaset och sänka ner oechslemätaren – läs av värdet. Notera samtliga uppgifter och för in dem noggrant i en bryggjournal. Att inte ha koll på processen riskerar oväntade överraskningar i slutändan. Smaka för den skull av vinet ofta och länge i munnen.

Innan vinet är färdigt ska det stå i jäskärlet ca 2-4 veckor. Tiden kan skifta beroende på sockerhalt, vilken jäst som används m.m. När jäsningen är färdig så kan vinet med fördel tappas om och filtreras ytterligare en gång.