Enkel och flexibel hembryggning av vin

I över 30 år har Gert Strand AB sysslat med hembryggning och erbjuder ett brett utbud med produkter som underlättar för alla som brygger eget hemma. Företaget har enorma kunskaper om vad som leder till utmärkt vinbryggning och erbjuder vinsatser med mycket hög kvalitet. Kvaliteten är densamma som den etablerade vinindustrin får ta del av då massa av Gert Strand AB:s produkter går dit.

Hur har vinodlingen och vinframställningen sett ut genom historien då? De äldsta spåren är från ca 5000 fKr och har upptäckts i Persien, eller nuvarande Iran. Vinkonsten spred sig i första hand därnäst till de grekiska öarna och sedan vidare till södra Frankrike samt Italien. Till slut förknippades alla områden inom Romariket med vinkonsten och när storhetstiden var över levde kunskaperna om vin vidare fram till nutid och har självklart även spridits till resten av världen.

Hur går den traditionella vinframställningen till? Det är bra att begripa den processen eftersom hemmabryggningen av vin i stora drag är en analog process men självfallet förenklad samt anpassad.

Vin i den traditionella bemärkelsen får bara kallas vin ifall det framställs av vindruvor. Det i enlighet med EU:s definition. Således framställs alltså vin ur saften från pressade vindruvor. Gröna, gulvita eller blå druvor används åt vitt vin och svartblå, blåröda eller blå druvor används till rött vin. Det finns väldigt många speciella skilda processer av vinframställning, vilket beror på alla olika vindistrikt runt om i världen.

I en krossningsmaskin krossas vindruvorna eller genom den mer klassiska metoden då druvorna trampas av människor. På en del mindre anläggningar är fortfarande trampning pågående.

Stjälkarna från druvorna måste avlägsnas under pressningen, och när vitt vin framställs är det centralt att också ta bort skalet på druvorna. För att röda druvor inte ska bibringa vitt vin är man tvungen att undanröja skalen. Svaveloxid tillsätts för att komma åt till exempel vildjäst, bakterier och andra oönskade mikroorganismer. Efter pressningen har man en must som därefter samlas upp i jästankar i rostfritt stål, cement, trätunnor alternativt ekfat. Vidare sker olika jäsningsprocesser.

Den som aldrig förr bryggt vin hemma kan med fördel inhandla en vinsats. Resultaten blir oftast goda och instruktionerna som följer med vinsatsen tenderar att vara enkla att följa. Men den som möjligen har bryggt några vinsatser kanske vill experimentera med varierande bär, frukter och juicer. På så sätt lär man sig egna recept. Men se till att planlägga vinsatserna noggrant för att få vinet i rätt smakriktning redan från begynnelse.

Man vet aldrig riktigt på förhand exakt hur ett vin kommer smaka eftersom varje vinsats brukar få avvikande prägel, emellanåt påtagliga men mestadels ytterst marginella. Variationer tenderar att nästan jämt bli till, vilket bland annat beror på varierande temperaturer, mognad av frukter o.s.v. Att plocka bär under sommaren och hösten är en förträfflig förberedelse åt sina vinsatser. Bären torkas och förvaras svalt och mörkt till dess de ska användas.

Det är väldigt viktigt att hålla en hög hygienisk nivå. Det är faktiskt en av de viktigaste faktorerna för att nå målet med vinframställningen. Vinmäsken är nämligen känslig för föroreningar av olika slag. Mer info: På denna sajten Smittstopp Sortimentet

Om hygienen är en betydande faktor så är vattnet minst lika viktigt. Det får inte ha några bismaker och måste vara ordentligt fräscht. För att vara säker på att vattnet är ordentligt rent kan man rena det med hjälp av aktivt kol. Det är en utmärkt naturlig produkt som kan användas på nytt. Därutöver funkar det till att även rena alkohol. Aktivt kol absorberar oönskade ämnen i både vätskor och gaser. Stundvis lyckas nämligen inte normal filtrering skilja vissa ämnen.

Aktivt kol finns i formerna pulverkol, granulerat kol och högtryckspressat format kol. Reningsförmågan beror på den typ av kol som används, dess porstruktur och yta i kvadratmeter per gram. Vanligast är att använda pulverkol för att slamma upp vätskan alternativt att filtrera vätskan genom granulerat aktivt kol. Reningen bör ske i rumsvärme och man ska undvika rening i kyla med tanke på att det i värsta fall inte fungerar alls.

Det krävs inte fullt så mycket och avancerad utrustning som det gör inom den traditionella vinindustrin för att brygga sitt eget vin. Det krävs en brygghink på ungefär 30 liter som har ett vattenlås placerat i gummit på hinklocket. Ur vattenlåset släpps den koldioxid som bildas under jäsningen ut. Är hinken för liten kommer det inte existera utrymme för det skum som kan bildas under de första dagarna av jäsningen. Och i en mindre hink kommer mäsken pysa ut igenom hinkens vattenlås.

I brygghinken sker förjäsningen. När man brygger vin hemma gör man vanligtvis en förjäsning före en lite längre jäsning. Varför jäsning? Den huvudsakliga anledningen är att få upp alkoholhalten.

Bra jäst påverkar bryggning mer än man kan ana. Gert Strand AB har vinjäst i sortimentetet som jäser enormt rent. Den bidrar till en högre alkoholhalt än normalt tack vare att den innehåller näringsämnen och består av mindre socker vilket resulterar i snabbare jäsning.

Att det finns olika sorters jäster beror på att en del är mer lämpade för fruktigare viner medan andra är mer lämpade för att uppnå en högre alkoholhalt. För att märka skillnader är ett gott förslag att prova varierande jäster till samma vinsats.

Vidare i processen krävs en ytterligare större hink som i detta sammanhang kallas för jäshink. Det ska nämligen förekomma en omtappning vilket äger rum med hjälp av en sughävert. Vinet tappas från ena hinken till den andra.

Det krävs dessutom en oechslemätare som är till för att mäta upp sockerhalten i musten. Till den krävs ett mätglas så stort att oechslemätare får utrymme. En lagom storlek brukar vara 100 ml. Stundvis genererar olika extraktämnen från frukter och bär utslag på flytvikten, vilket man får ha i åtanke när man mäter sockerhalten. En provtagning med oechslemätaren förutsätter att man mäter upp cirka tre deciliter vin i ett litermått för att därefter fylla upp mätglaset till 100 ml där oechslemätaren sänks ner för att läsa av värdet. För utförligt in alla uppgifter i en bryggjournal för att lättare kunna följa processen.

När vinet jäser kan det finnas besvärande mycket kolsyra som påverkar mätvärdet negativt. Överdriven kolsyra medför vanligtvis fel densitet på provet. Då kan man vispa lite i litermåttet och på så vis få bort den största mängden av kolsyran.Övriga faktorer som påverkar densiteten är rester av frukter eller bär. Om samtliga förutsättningar är uppfyllda kommer några månaders lagring resultera i ett gott vin fritt från konstiga bismaker

När man använt hinkar och kärl måste de sköljas ut noga, och det ultimata är att nyttja rengöringsmedel som är oparfymerade. På så sätt riskerar man inte att dofter sitter kvar till kommande bryggning. Lägg skopor, mätglas, oechslemätaren m.m. på ett fat när vinet ska provsmakas. Placera locket till hinken rättvänd på en skål så att föroreningar inte når den sida som befinner sig inåt i hinken.