Glukosaminsulfat – ett mirakelmedel mot ledbesvär

Ute på marknaden finns det mängder av medel som kan hjälpa för att uppnå bättre livskvalité. På senare tid har det mycket effektiva glukosaminsulfatet fått uppmärksamhet. Det är i själva verket ett kosttillskott som kan behöva intas av personer som lider brist på den kroppsegna substansen.

Glukosaminsulfat pulver, bra Glukosamin till bra pris.

Glukosamin behövs i kroppen för att leder och brosk ska kunna bildas i kroppen och förstärka det brosk och de leder som redan finns i kroppen. Glukosamin ser till att kroppen inte blir svag i det avseendet. Substansen bidrar, i samverkan med ytterligare substanser, till fasthet för viskositeten i grundsubstansen. Det är en mycket central del för ledväskan.

Ett ordinärt symptom vid ledbesvär är att lederna blir svullna. Smärtan blir markant och i vissa fall upplever den drabbade smärta på flera ställen på kroppen. Ledbesvär behöver inte nödvändigtvis uppstå endast på ett ställe utan kan mycket väl uppkomma på åtskilliga ställen parallellt och vid samma tidpunkt.

Oavsett till vilken grad ledbesvären har nått så har substansen lindrande effekt. Men glukosaminsulfat används med fördel även vid lindring av symptomen vid artros. Enligt röntgen så drabbas cirka 5 % av befolkningen mellan 35 och 54 år av artrosförändringar. Det är i själva verket en relativt markant del av befolkningen och det är tydligt att det finns ett behov av lindring. Enligt forskning drabbas både män och kvinnor i lika hög grad.

Det är betydelsefullt att de drabbade kan återgå till sina normala fysiska aktiviteter. Paradoxalt nog så krävs det i många fall kroppslig verksamhet för att dämpa ledbesvär. Men problemet för de drabbade av till exempel artros alternativt andra liknande åkommor är att ledbesvären och smärtan hindrar från fysisk aktivitet. Då är glukosaminsulfat som hjälper till att mjuka upp leder samt bättra rörligheten, vilket i sin tur underlättar för kroppslig verksamhet. En längre tids bekymmer med leder och avsaknad av fysisk aktivitet i tillräckligt hög omfattning innebär givetvis en rad andra riskfaktorer. Övervikt är det vanligaste, men även bekymmer med blodkärl o.s.v.

Exempelvis artros eller andra typer av ledbesvär kan vara relaterade till åldrande men det kan också ha ärftliga faktorer.

Glukosaminsulfat är dessutom användbart på djur. Det är särskilt vanligt att hund- och kattägare ger sina sällskapsdjur glukosaminsulfat vid krämpa. En hund eller katt ser sin flexibilitet som livets mest stimulerande element. Faktum är att överaktiva djur kan få besvär med lederna på grund av sin oerhört rörliga aktivitet. I dessa fall hinner inte djurens kroppar med att framställa tillräckligt med glukosamin.

När djurens leder gradvis blir stelare så kan det vara svårt för husse eller matte att upptäcka besvären hos djuren. En katt eller hund har ju inte lika enkelt som oss människor att kommunicera. Husse eller matte måste då och då verkställa en ingående utredning för att granska vad husdjuret tycker vara besvärande i vardagen. För ytterligare fakta det här Glukosamin länk
Tänk på att en hund eller katt som kommit upp i hög ålder löper större risk att drabbas av ledbesvär.