Archive for May, 2024


Beslutet från Postnord drabbar småföretag och landsbygdsregioner negativt

I Sverige har vi en lång tradition av att se postservice som en grundläggande tjänst tillgänglig för alla, oavsett var i landet man bor. Därför känner vi en djup besvikelse när vi ser att Postnord, innehavare av monopolet på spårbara småpaket genom varubrev, tar beslut som negativt påverkar småföretag och konsumenter i mindre orter. Varubrevskatastrofen […]

Read More...