Archive for December, 2016


Absinthe, – den mest legendariska utav alla drycker

Under hela historien om alkoholhaltiga drycker, hittar man noll mer legendarisk än absint. Klicka här. De flesta folk innehar antagligen en basal medvetenhet om att absint finns, men de mesta av dem känner till blott några sanna information om sprit alternativt sprit och bara en bråkdel av dem har haft chans att inneha ett bägare […]

Read More...